facebook

尊龙凯时

Instalatorzy

Banner

Witamy w centrum instalatorów
AIKO

Tworzenie partnerstw na rzecz korzy?ci dla klienta

Kompleksowe rozwi?zanie dla szerokiego zakresu scenariuszy
Residential Solutions

Rozwi?zanie dla instalacji domowych

Produkty i rozwi?zania AIKO dostosuj? si? do szerokiego zakresu scenariuszy domowych
Wi?cej
Highly efficient power generation
Wysoka produkcja energii elektrycznej
Higher power
Wi?cej energetycznej energi do zu?ycia
Higher installed
Wy?sza moc zainstalowana
Precision operations
Inteligentna obs?uga i konserwacja typu Lean Management
Multi-Scenario C&l Solutions

Rozwi?zanie dla instalacji handlowych i komercyjnych

Zapewnia kompleksowe rozwi?zania na rewolucj? energetyczn? dla w?a?cicieli instalacji komercyjnych i przemys?owych oraz dla w?a?cicieli elektrowni
Wi?cej
System-level efficient power generation
Wysoka produkcja energii elektrycznej z poziomu systemu
Higher power output
Wi?cej energetycznej energi do zu?ycia
Component-level monitoring
Inteligentne monitorowanie z poziomu modu?ów
Easy installation and operation and maintenance
?atwe w monta?u, w obs?udze i konserwacji

 

Materia?y do pobrania

Wszystkie materia?y dostosowane do Państwa potrzeb
Modu?y dwustronne technologii All Back Contact AIKO

Dokumenty do pobrania

Modu?y jednostronne technologii All Back Contact AIKO

Dokumenty do pobrania

Falownik inteligentny AIKO w instalacjach komercyjnych

Dokumenty do pobrania

Falownik inteligentny AIKO w instalacjach domowych

Dokumenty do pobrania

System magazynowania energii AIKO

Dokumenty do pobrania

System monta?u na dachu sko?nym AIKO

Dokumenty do pobrania

Banner

Zapewnienie profesjonalnego wsparcia technicznego i serwisowego na podstawie warunków biznesowych

AIKO Inteligentna O&M

Inteligentna platforma obs?ugi i konserwacji Aiko zapewnia zarz?dzanie inteligentnej elektrowni dla obs?uguj?cych i pracowników konserwacyjnych, wraz z monitorowaniem w czasie rzeczywistym, wydajn? konserwacj?, optymalizacj? pracy, zapewniaj?c? bezpieczeństwo i poprawiaj?c? wydajno??.
Monitorowanie elektrowni
Monitoruj w czasie rzeczywistym stan sprz?tu, alarm w przypadku awarii, zapytania i analizy danych historycznych
Wykonywanie analiz
Gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, analiza raportów, optymalizacja parametrów, poprawa wydajno?ci operacyjnej
Konserwacja sprz?tu
Ustal plan inspekcji marszruty, aby przypomina? o regularnej konserwacji, zapewniaj?c wydajno?? systemu
Popro? o wersj? próbn?
AIKO Installer App
Banner

Ca?e wsparcie dostosowane do Państwa potrzeb
【网站地图】【sitemap】